Urząd Statystyczny – badania 2019
11 lutego 2019

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku. Urząd Statystyczny co roku przeprowadza badania służące statystyce publicznej. Badania ankietowe realizowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie mają charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego… czytaj więcej Urząd Statystyczny – badania 2019

Płock w spisach powszechnych
13 stycznia 2017

Spisy powszechne dostarczają najbardziej szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Przeprowadzane są w Polsce średnio co 10 lat. Są badaniamiobowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach.Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i… czytaj więcej Płock w spisach powszechnych

Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23
16 grudnia 2016

Przedstawiamy 23. numer „Miejskiego Zeszytu Statystycznego”. Publikacja prezentuje dane statystyczne dotyczące Płocka na tle podregionu ciechanowsko-płockiego i województwa mazowieckiego, a niektóre wskaźniki dotyczące struktury badanych zjawisk odnosi do wskaźników ogólnopolskich. W swojej treści i formie prezentacji materiału liczbowego koresponduje ona                     z poprzednimi wydaniami „Zeszytu”. Miejski Zeszyt Statystyczny przekazywany jest m.in. do płockich bibliotek i uczelni.… czytaj więcej Miejski Zeszyt Statystyczny Nr 23

Podział Mazowsza zatwierdzony
30 listopada 2016

W dniu 29 listopada 2016 roku zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). W zatwierdzonym rozporządzeniu został określony nowy podział statystyczny obecnego Województwa Mazowieckiego. Mazowsze zostanie podzielone na poziomie NUTS2… czytaj więcej Podział Mazowsza zatwierdzony

Płock statystycznie (2015)
16 września 2016

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na temat statystycznego obrazu Płocka. Krótkie opracowanie przedstawia w sposób syntetyczny główne dziedziny monitorowane statystycznie przez Urząd Miasta Płocka. Płock 2015

Nowy “Miejski Zeszyt Statystyczny”
15 grudnia 2015

Ukazał się 22. numer “Miejskiego Zeszytu Statystycznego” z danymi za 2014 rok. Najnowsza publikacja zawiera 404 pozycje, o 21 więcej niż ubiegłoroczna. Dane zawarte w „Zeszycie” pochodzą m.in. z Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Warszawie, jednostek gospodarczych z terenu miasta, z wydziałów i jednostek Urzędu Miasta Płocka. Odbiorcami, prezentowanych w “Miejskim Zeszycie Statystycznym” materiałów,… czytaj więcej Nowy “Miejski Zeszyt Statystyczny”

Płock 2014 – obraz statystyczny
20 listopada 2015

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją dotyczącą syntetycznego ujęcia danych statystycznych dla Płocka opracowanych w krótkim informatorze. Przedstawione dane opracowane przez Panią Małgorzatę Kansy obrazują ujęcie ilościowe na koniec 2014 roku, z uzupełnieniem elementów jakościowych. Opracowanie powstało z wykorzystaniem wielu źródeł mi.n statystki publicznej GUS, a także danych, które są pobierane do tworzenia Miejskiego Zeszytu… czytaj więcej Płock 2014 – obraz statystyczny