Płock ma plan adaptacji do zmian klimatu
31 stycznia 2019

Rada Miasta Płocka przyjęła uchwałę w sprawie “Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do 2030 roku” w dniu 31 stycznia 2019 roku. Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian.… czytaj więcej Płock ma plan adaptacji do zmian klimatu

Trwają konsultacje Planu adaptacji do zmian klimatu
11 września 2018

Spotkanie publiczne przedstawiające dokument Plan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 (MPA) i jego prognozę oddziaływania na środowisko odbyło się w poniedziałek 10 września w auli Urzędu Miasta Płocka. Każdy zainteresowany mieszkaniec mógł przyjść na spotkanie i zapoznać się z projektem dokumentu MPA oraz porozmawiać w zakresie rozwiązań dedykowanych dla naszego miasta. Plan… czytaj więcej Trwają konsultacje Planu adaptacji do zmian klimatu

Konsultacje planu adaptacji do zmian klimatu dla Płocka
6 września 2018

Zapraszamy do konsultacji MPAPlan adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka do roku 2030 powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Plan wskazuje wizję, cel nadrzędny oraz cele szczegółowe adaptacji miasta do zmian klimatu, jakie powinny zostać osiągnięte poprzez realizację wybranych działań… czytaj więcej Konsultacje planu adaptacji do zmian klimatu dla Płocka

Łapmy deszcz
20 lipca 2018

  Płock uczestniczy w projekcie ukierunkowanym na “adaptację do zmian klimatu”. W chwili obecnej trwają prace nad dokumentem programowym dla Płocka. Jednym z elementów istotnych w ramach projektu są sprawy związane z retencjonowaniem i zagospodarowaniem lokalnie wody deszczowej. Poniżej przedstawiamy informację w tym zakresie przygotowaną w ramach projektu przez zespół ekspertów konsorcjum. Bez wody nie… czytaj więcej Łapmy deszcz

Adaptujemy się do zmian klimatu
9 kwietnia 2018

Płock przygotowuje plan w jaki sposób przygotowywać się na zmiany klimatu. Zespół Miejski Płocka współpracuje z podmiotami będącymi wykonawcą dużego projektu Ministerstwa Środowiska w ramach 44MPA. Poniżej przedstawiamy krótki komunikat wystosowany w tym zakresie. Tegoroczna wiosna powitała nas śniegiem i dokuczliwym mrozem. Wiosna kalendarzowa tradycyjnie zaczyna się w dniu 21 marca wraz z nastaniem równonocy… czytaj więcej Adaptujemy się do zmian klimatu

Przystąpienie do opracowania MPA dla Płocka
20 listopada 2017

Miasto Płock współpracuje z Ministerstwem Środowiska i firmą Arcadis nad Miejski Planem Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka. Informowaliśmy o tym tutaj. Teraz zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z… czytaj więcej Przystąpienie do opracowania MPA dla Płocka

Wypracowujemy rozwiązania dla adaptacji
14 września 2017

Miasto Płock pracuje nad “Planem adaptacji do zmian klimatu”. Partnerski projekt Płocka i Ministerstwa Środowiska wszedł w kolejną fazę realizacji. Wspólnie z Zespołem ekspertów firmy Arcadis płoccy urzędnicy i interesariusze miejscy spotkali się aby omówić i zweryfikować ocenę konsekwencji zagrożeń dla miasta. Odbywał się to w oparciu o metodologię przyjętą w projekcie i dotyczyło komponentów… czytaj więcej Wypracowujemy rozwiązania dla adaptacji

Miejska wyspa ciepła?
26 maja 2017

MPA – Płock Obszary zurbanizowane stanowią szczególną kategorię w strukturze przestrzeni geograficznej, charakteryzującą się dużą gęstością populacji ludzkiej, a tym samym są bardzo wrażliwe z uwagi na negatywne oddziaływanie antropopresji. Miasta zagrożone są bezpośrednio szczególnie trzema zjawiskami: intensyfikacją miejskiej wyspy ciepła i silnymi ulewami powodującymi podtopienia oraz suszą sprzyjającą deficytowi wody w miastach. W mniejszym… czytaj więcej Miejska wyspa ciepła?

Pracujemy na rzecz adaptacji do zmian klimatu
24 maja 2017

Miasto Płock na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska jest uczestnikiem projektu dotyczącego adaptacji do zmian klimatu. W wyniku prowadzonych prac Ministerstwo Środowiska wyłoniło podmiot wspomagający proces budowania podejścia do adaptacji do zmian klimatu, którym jest konsorcjum firm: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Arcadis oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.… czytaj więcej Pracujemy na rzecz adaptacji do zmian klimatu