Głosuj na płockie ścieżki rowerowe!
4 kwietnia 2018

Płockie rozwiązania komunikacyjne ułatwiające ruch rowerowy i pieszy zostały nominowane w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2018. Top Inwestycje Komunalne 2018 wyłonią najlepsze inwestycje komunalne (w tym także proekologiczne projekty antysmogowe oraz z zakresu smart cities). Zwycięzców poznamy podczas jubileuszowego, X Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbywać się będzie od 14 do 16 maja b.r.… czytaj więcej Głosuj na płockie ścieżki rowerowe!

  Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich (OKIM) jest funkcjonującym od 2014 roku narzędziem skupiającym informacje o potrzebach inwestycyjnych naszego miasta, wskazującym jednocześnie szacunkowe koszty ich realizacji. Uprzednio w ramach programowania rozwoju miasta funkcjonował Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI). Zarządzeniem Nr 260/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lutego 2015 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1714/2016 Prezydenta Miasta Płocka… czytaj więcej Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich przedstawiony Radnym