Aktualizujemy dokument planistyczny dotyczący sieci miejskich
4 października 2019

Zapraszamy mieszkańców Płocka do udziału w spotkaniu informacyjnym, organizowanym w ramach konsultacji społecznych projektu „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Płock”. Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Płocka w planowaniu i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy. W konsultacjach społecznych mogą… czytaj więcej Aktualizujemy dokument planistyczny dotyczący sieci miejskich