MPZP “LOTNISKO” W PŁOCKU

Granice mpzp Lotnisko w Płocku

Uchwała Nr 383/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z 27 sierpnia 2020 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Lotnisko" w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 12 października 2020 roku poz. 10291