MPZP “GÓRNA-OŚNICKA” W PŁOCKU

Uchwała Nr 307/XVII/2020 Rady Miasta Płocka z 27 lutego 2020 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Górna-Ośnicka" w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 kwietnia 2020 roku poz. 4285