MPZP “IMIELNICA” W PŁOCKU

Uchwała Nr 306/XVII/2020 Rady Miasta Płocka z 27 lutego 2020 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Imielnica" w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 3 kwietnia 2020 roku poz. 4284