PROJEKT KONCEPCYJNY BUDYNKU SALI KONCERTOWEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM PLACU NOWY RYNEK W PŁOCKU

 

Konkurs na projekt koncepcyjny budynku sali koncertowej wraz z zagospodarowaniem placu Nowy Rynek w Płocku organizowany przez Gminę-Miasto Płock we współpracy z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Konkurs był konkursem studialno-realizacyjnym (tj. na jego podstawie, zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji) i dwuetapowym.

Zadaniem konkursu było wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej koncepcji do opracowania kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację inwestycji.

 

Przedmiot konkursu:

Zakres opracowania został podzielony na zakres studialny (Etap I konkursu) oraz zakres realizacyjny (Etap II konkursu).

Cześć studialna (Etap I konkursu):

W Etapie I konkursu Uczestnik musiał przedstawić opracowanie studialne obejmujące koncepcję budynku Sali koncertowej oraz zagospodarowania placu Nowy Rynek wraz z pasażem Vuka Karadżica i terenami przyległymi.

Do Uczestnika konkursu w Etapie I należało w szczególności opracowanie studialnej koncepcji zawierającej:

  • zagospodarowanie terenu uwzględniające różnorodne możliwości użytkowania placu, pasażu i terenów przyległych,

  • propozycję kierunków przekształceń lub uzupełnień zabudowy na terenach przyległych do placu i pasażu,

  • koncepcję rozwiązań komunikacyjnych, w tym w zakresie ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego, uwzględniającą również powiązanie terenu opracowania z i terenów sąsiednich,

  • koncepcję rozwiązań w zakresie parkowania uwzględniającą lokalizację miejsc postojowych przyulicznych oraz garażu wielostanowiskowego,

  • propozycję bryły, wstępnych rozwiązań elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu funkcjonalno-użytkowego budynku sali koncertowej.

Cześć realizacyjna (Etap II konkursu):

W Etapie II konkursu Uczestnik musiał przedstawić koncepcję będącą rozwinięciem rozwiązań z poprzedniego etapu zawierającą:

  • szczegółową koncepcję architektoniczną obiektu sali koncertowej,

  • szczegółową koncepcję zagospodarowania placu Nowy Rynek,

  • szczegółową koncepcję architektoniczną garażu wielopoziomowego.

 

Skład Sądu Konkursowego

Sąd Konkursowy składa się z 8 osób.

W skład Sądu Konkursowego wchodzą:

Przewodniczący Sądu konkursowego:

Magdalena Kozień-Woźniak – architekt, Sędzia Konkursowy SARP Kraków

Sędzia referent:

Daniel Frąc – architekt, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa

Asystent Sędziego referenta bez prawa głosu:

Jan Chwedczuk – architekt, SARP Warszawa

Członkowie:

Roman Dziedziejko - architekt, Sędzia Konkursowy SARP Warszawa

Janusz Łabuz – architekt, Sędzia ze strony Zamawiającego

Cezary Głuszek – architekt, Sędzia ze strony Zamawiającego

Adam Mieczykowski – Sędzia ze strony Zamawiającego

Jacek Terebus – Sędzia ze strony Zamawiającego

Funkcję Sekretarza Sądu Konkursowego pełni: arch. kraj. Marek Szeniawski

Funkcję asystenta Sekretarza Sądu Konkursowego pełni: arch. kraj. Rafał Mroczkowski

 

Nagrody

W konkursie przewidywane były trzy Nagrody tj.: I Nagroda, II Nagroda i III Nagroda oraz dwie Nagrody w formie wyróżnień.

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 70.000 zł netto

II NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 60.000 zł netto

III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 50.000 zł netto

Dwie dodatkowe Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 25.000 zł netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

Kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody i Nagrody w formie wyróżnień wynosi nie mniej niż 230.000 zł netto.

Niezależnie od liczby przyznanych nagród i wyróżnień kwota ta miała zostać obligatoryjnie rozdzielona w całości wśród prac nagrodzonych lub wyróżnionych.

W związku z nie przyznaniem przez Sąd konkursowy II Nagrody wartość nagród przyjęto w następujący sposób:

I NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 100.000 zł netto

III NAGRODA - kwota pieniężna w wysokości 60.000 zł netto

Dwie dodatkowe Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 35.000 zł netto dla każdej wyróżnionej pracy konkursowej.

 
 

Zapraszamy do zapoznania się ze zwycięskimi pracami

 

I Nagroda

Plansza 1

III Nagroda

Plansza 1

Wyróżnienie

Plansza 1

Wyróżnienie

Plansza 1