Konkurs ofert 2019

W 2019 roku po raz trzeci przyznane zostały dotacje na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W ramach otwartego konkursu ofert dofinansowano realizację 3 przedsięwzięć oraz w ramach tzw. małego grantu sfinansowano realizację 1 przedsięwzięcia:

Tytuł przedsięwzięcia: Muzyczne czwartki na płockiej starówce

Kwota udzielonej dotacji: 18.550 zł

Beneficjent: Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia na małej scenie mieszczącej się na placu Stary Rynek zorganizowanych zostało 6 kameralnych koncertów w wykonaniu muzyków Płockiej Orkiestry Symfonicznej. W wybrane czwartki rozbrzmiewała grana przez artystów muzyka wprost z desek teatrów musicalowych na Broadwayu, filmowych szlagierów czy znanych przebojów rozrywkowych i jazzowych. Dzięki zorganizowanym spektaklom osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty kulturalnej. Zaoferowana forma obcowania z kulturą stanowiła ciekawą formą spędzenia czasu wolnego.

Tytuł przedsięwzięcia: Stacja RodziNovo

Kwota udzielonej dotacji: 17.850 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Człowiek Kultura

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowane zostały darmowe spotkania familijne składające się z projekcji filmów, spektakli teatralnych, warsztatów, gier i zabaw. Projekt kład nacisk na integrację społeczności lokalnej oraz całych rodzin. Wspólna zabawa i rywalizacja stanowiły alternatywę dla dzieci spędzających czas na ulicach.

Tytuł przedsięwzięcia: Piknik Rodzinny

Kwota udzielonej dotacji: 7.830,84 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie Mniejszości Romskiej w Płocku "Romani Bluma"

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowany został piknik rodzinny. Osią pikniku integrującego całe rodziny była kultura romska. Podczas pikniku nie zabrakło atrakcji dla dzieci jak i osób starszych. Poprzez udział w pikniku mieszkańcy pierwszego podobszaru rewitalizacji zachęceni zostali do wspólnego działania, integracji i sąsiedzkiego poznawania się nawzajem.

Tytuł przedsięwzięcia: Najpiękniejsza Tumska Choinka 2019

Kwota udzielonej dotacji: 8.300 zł

Beneficjent: Fundacja REVITA

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowany został konkurs polegający na dekorowaniu żywych choinek, które ustawione zostały przed lokalami przedsiębiorców prowadzących działalność na Starym Mieście. Choinki dekorowały dzieci z przedszkoli, szkół oraz świetlic środowiskowych. Przedsięwzięcie przyczyniło się do podniesienia konkurencyjności i wzmocnienia rozwoju przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie pierwszego podobszaru rewitalizacji – Stare Miasto, Kolegialna.

Podstawowe dokumenty związane z konkursem:

  • Zarządzenie Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 roku

  • Zarządzenie Nr 251/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 roku

  • Zarządzenie Nr 344/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2019 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2019 roku