DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

DOTACJE 2019

Liczba złożonych wniosków

11

Rozpatrzone pozytywnie

7

Rozpatrzone negatywnie

4

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

7

Kwota przyznanych dotacji

480.000 zł

Liczba rozliczonych dotacji

7

Kwota na jaką rozliczono dotacje

410.968,88 zł

Wartość całkowita prac

1.007.633,74 zł

Poziom dofinansowania

40,79%

 

  • UCHWAŁA NR 111/VI/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

  • UCHWAŁA NR 131/VII/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 111/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2019

Lp.

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Mieczysława i Bogdan Stachurscy

Odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej kolorystyki na ścianie wschodniej i południowej zabytku położonego przy ul. Królewieckiej 12.

29.000 zł

29.000 zł

2

Towarzystwo Motocykli Dawnych WETERAN Płock

Odtworzenie okien i drzwi wraz z uzupełnieniem tynków w obrębie wymienianych okien i drzwi w Rogatkach Dobrzyńskich przy ul. Kazimierza Wielkiego 24.

26.800 zł

26.800 zł

3

Elżbieta Ołdakowska, Krystyna Napiórkowska, Wojciech Napiórkowski

Odtworzenie okien i drzwi balkonowych II piętra i poddasza kamienicy przy ul. Grodzkiej 11.

32.600 zł

32.600 zł

4

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 8

Odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego z montażem okien połaciowych, rynien i rur spustowych oraz instalacji odgromowej kamienicy frontowej przy ul. Kolegialnej 8.

196.200 zł

165.858,52 zł

5

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Grodzka 14

Odnowienie zewnętrznych drzwi w elewacji frontowej kamienicy przy ul. Grodzkiej 14.

4.900 zł

1.473,00 zł

6

Jarosław Murawski prowadzący działalność gospodarczą pn. „Usługi Reklamowe, wykonywanie Szyldów i Reklam, Jarosław Murawski”

Uzupełnienie i odnowienie tynków i okładzin architektonicznych z wykonaniem kolorystyki oraz odtworzenie okien i drzwi kamienicy przy ul. Kościuszki 1.

110.500 zł

107.290,49 zł

7

Rzymskokatolicka Parafia Św. Zygmunta przy Bazylice katedralnej Wniebowzięcia NMP

Częściowe odnowienie tynków wewnętrznych w kaplicy Św. Zygmunta – malowideł ściennych oraz wykonanie prac konserwatorskich elementów wyposażenia rzeźbiarskiego kaplicy w tym kamiennego ołtarza, tablic epitafijnych i chrzcielnicy.

80.000 zł

47.946,87 zł

Razem:

480.000 zł

410.968,88 zł