DOTACJE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY NIERUCHOMOŚCIACH NIEWPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

 

 

DOTACJE 2019

Liczba złożonych wniosków

16

Rozpatrzone pozytywnie

15

Rozpatrzone negatywnie

1

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

14

Kwota przyznanych dotacji

820 000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

13

Kwota na jaką rozliczono dotacje

733 379,12 zł

Wartość całkowita prac

2 155 049,08 zł

Poziom dofinansowanie

34,03 %

Uwaga:

1 wnioskodawcy nie przyznano dotacji, 1 beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji

 

  • UCHWAŁA NR 113/VI/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków

  • UCHWAŁA NR 132/VII/2019 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 113/VI/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2019 r. przyznającej dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2019

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Królewieckiej 18 A

Remont elewacji budynku położonego przy ul. Królewieckiej 18A, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont pokrycia dachowego.

48.000 zł

48.000 zł

2

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zduńska 9

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku położonym przy ul. Zduńskiej 9.

9.600 zł

2.800,26 zł

3

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tumska 13

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian oficyny położonej przy ul. Tumskiej 13 oraz płyty balkonowej; remont elewacji, częściowa wymiana stolarki okiennej.

63.100 zł

63.100 zł

4

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 39

Odnowienie tynków na klatkach schodowych w budynku frontowym i w oficynie, położonych przy ul. Sienkiewicza 39.

8.900 zł

8.900 zł

5

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa POL-DOM

Remont dachu budynku położonego przy ul. Ostatniej 4 wraz z częściową wymianą stolarki okiennej w lukarnach; remont elewacji budynku powyżej połaci dachu.

116.000 zł

110.896,34 zł

6

Edyta Grodzka, Maciej Dąbrowski, Monika Dąbrowska, Piotr Pakulski

Remont elewacji budynku położonego przy ul. Królewieckiej 12c wraz z wymianą stolarki drzwiowej.

20.100 zł

20.100 zł

7

Ewa i Jacek Kozińscy

Wykonanie tynków zewnętrznych budynku położonego przy ul. Kwiatka 20a wraz z wykonaniem kolorystyki.

36.500 zł

36.500 zł

8

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Tumska 5

Remont elewacji budynku położonego przy ul. Tumskiej 5; częściowa naprawa pokrycia dachowego, wymiana rynien i rur spustowych.

150.000 zł

129.641,05 zł

9

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Synagogalna 7

Remont elewacji frontowej budynku położonego przy ul. Synagogalnej 7; częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont dachu wraz z wymianą rynien, rur spustowych.

58.700 zł

58.700 zł

10

Apolonia Butrymowicz-Chełstowska, Małgorzata Hejke

Remont elewacji oficyny (budynek C) położonej przy pl. Nowy Rynek 4.

15.100 zł

15.100 zł

11

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 8

Wymiana stolarki okiennej w oficynie C położonej przy ul. Kolegialnej 8.

4.900 zł

2.961,29 zł

12

Ilona Winiarek, Mariusz Owsik

Remont dachu budynku położonego przy ul. Misjonarskiej 3 wraz z częściową wymianą stolarki.

55.800 zł

23.561,22 zł

13

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kolegialna 13, 1 Maja 1

Budynek frontowy położony przy ul. 1 Maja 1 – częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont elewacji; wymiana rynien i rur spustowych. Budynek oficyny położonej przy ul. 1 Maja 1 – remont dachu wraz z wymianą rynien i rur spustowych; częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; remont elewacji budynku.

217.000 zł

213.118,96 zł

Razem:

820.000 zł

733.379,12 zł