Zmiana Płockiego Programu Rewitalizacji – Konsultacje społeczne

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2019 roku w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone były w formie:

 • zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

 • zbierania uwag ustnych;

 • spotkania otwartego, które odbyło się w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1;

 • spotkań z grupami przedstawicielskimi, w tym Radą Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto”, „Kolegialna”, „Miodowa”, „Skarpa”, „Radziwie” oraz Młodzieżową Radą Miasta Płocka.

Uwagi można było składać:

 1. w formie pisemnej:

  1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;

  2. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka – stanowisko nr 5;

  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu

 1. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-322 lub telefonicznie pod nr 24 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Zapraszamy do zapoznania się z:

W/w dokumenty dostępne są również do wglądu na żądanie osób zainteresowanych w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-322 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.