Warsztaty "Nowy Rynek"


 

W dniach 4-5-6 września 2013 roku w siedzibie Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki przy ul. Tumskiej 13 zostały przeprowadzone warsztaty Charrette* "NOWY RYNEK - NOWE POMYSŁY".

Warsztaty poprowadził dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, Kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej.

W trzydniowych warsztatach wzięło udział ponad 120 osób. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Płocka, przedstawiciele rady miasta, rad osiedli, architekci, projektanci, przedsiębiorcy, urzędnicy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Celem warsztatów było wypracowanie działań, które wykorzystają potencjał Nowego Rynku oraz stworzenie docelowej wizji tego obszaru.

Warsztaty podsumowane zostały w dniu 10 października 2013 roku przez dr hab. inż. arch. Piotra Lorensa, który zaprezentował raport z warsztatów oraz przedstawił trzy wizje zagospodarowania Nowego Rynku.

Na bazie raportu oraz zgłoszonych uwag opracowane zostały założenia do Programu Rewitalizacji Nowego Rynku, które zawierają proponowany scenariusz dalszego postępowania w odniesieniu do opracowania kompleksowego projektu rewitalizacji Nowego Rynku.

Raport z warsztatów Charrette „Nowy Rynek - Nowe Pomysły" przeprowadzonych w dniach 4-6 września 2013 r.

Założenia do Programu Rewitalizacji Nowego Rynku

* Metoda CHARRETTE jest metodą zaangażowania różnych interesariuszy w proces projektowania urbanistycznego. Są to intensywne, kilkudniowe sesje, podczas których przedstawiciele samorządu i administracji, organizacji pozarządowych, naukowcy, deweloperzy, przedsiębiorcy, mieszkańcy i inni zainteresowani, wspólnie z projektantami opracowują programy, tworzą i weryfikują koncepcje, doprowadzając do określenia całościowej wizji urbanistycznej. Warsztaty są formą demokracji bezpośredniej, a równocześnie skutecznym narzędziem, pomagającym w uporządkowaniu priorytetów rozwojowych i podnoszeniu wartości przestrzeni. Celem warsztatów jest wypracowanie i zaprezentowanie gotowej koncepcji urbanistycznej, zawierającej elementy z dziedziny społecznej, ekonomicznej i kulturalnej. Wypracowane pomysły muszą uzyskać aprobatę wszystkich uczestników.