MPZP “SWOJSKA – NOWICKIEGO” W PŁOCKU

Uchwała Nr 135/VII/2019 Rady Miasta Płocka z 25 kwietnia 2019 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Swojska - Nowickiego" w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2019 roku poz. 6183