NR PLANU NAZWA PLANU
1. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU ZABUDOWY LETNISKOWEJ WE WSI CIECHOMICE - GMINA ŁĄCK
2. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW MIESZKANIOWYCH POŁOŻONYCH POMIĘDZY UL. KALINOWĄ, RZECZNĄ, RÓŻANĄ, GÓRNĄ I IMIELNICKĄ W PŁOCKU
4. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WE WSI GÓRY - GMINA ŁĄCK
5. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BRAMY BIELSKIEJ WRAZ Z ODCINKIEM UL. BIELSKIEJ W REJONIE STAREGO ŚREDNIOWIECZNEGO MIASTA ORAZ ULICĄ KWIATKA W MIEŚCIE PŁOCKU
6. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PLACU STARY RYNEK WRAZ Z PRZYLEGŁYMI ULICAMI W MIEŚCIE PŁOCKU
8. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W REJONIE ULIC: MIŁEJ, NORBERTAŃSKIEJ I GRABÓWKI W PŁOCKU
9. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: TYSIĄCLECIA, REMBIELIŃSKIEGO, RUTSKICH, GWARDII LUDOWEJ, BIELSKĄ, KOCHANOWSKIEGO, BIELSKĄ, OBROŃCÓW WESTERPLATTE I MICKIEWICZA W PŁOCKU
11. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI GWARDII LUDOWEJ, WIEJSKĄ, RZEKĄ BRZEŹNICĄ I STADIONEM PETROCHEMII W PŁOCKU
12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI C.K. NORWIDA, A. ASNYKA, J. SŁOWACKIEGO I K.I. GAŁCZYŃSKIEGO W PŁOCKU
14. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLI IMIELNICA I BOROWICZKI WRAZ Z OŚNICĄ W PŁOCKU
15. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PŁOCKA DLA TRASY RUROCIĄGU PALIWOWEGO RELACJI PŁOCK-OSTRÓW WIELKOPOLSKI
16. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU U ZBIEGU ULIC: KRÓLEWIECKIEJ I 1-GO MAJA
18. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU U ZBIEGU ULIC POLNEJ I NA SKARPIE
19. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU PRZY UL. GRANICZNEJ
20. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY ULICAMI MANEŻOWĄ, SAPERSKĄ, WYSZOGRODZKĄ I SPÓŁDZIELCZĄ
21. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PRZY UL. ZUBRZYCKIEGO W PŁOCKU
22. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY UL. OTOLIŃSKĄ, ISTN. LINIĄ KOLEJOWĄ, UL. GRANICZNĄ ORAZ GRANICAMI DZIAŁEK NR 16/1, 16/2, 16/3
24. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY: TORAMI STACJI KOLEJOWEJ, UL. OTOLIŃSKĄ, UL. CHOPINA
26. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY UL. MANEŻOWĄ, STRZELECKĄ, WYSZOGRODZKĄ I SAPERSKĄ
27. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO PKN ORLEN S.A. W PŁOCKU WRAZ Z TERENAMI PRZYLEGŁYMI, POŁOŻONYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA PŁOCKA
28. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU POMIĘDZY UL. KOLEGIALNĄ, UL.MISJONARSKĄ, UL. KOŚCIUSZKI I PL. OBROŃCÓW WARSZ.
29. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA PODOLSZYCE PÓŁNOC
33. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W KWARTALE ULIC:TOPOLOWA, KOBYLIŃSKIEGO, DOBRZYŃSKA ORAZ KAZ. WIELKIEGO W PŁOCKU
34. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU PARCELE W PŁOCKU
35. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH PRZY UL. DOBRZYŃSKIEJ I ZGLENICKIEGO W PŁOCKU
36. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU ZAWARTEGO POMIĘDZY UL. SPÓŁDZIELCZĄ, UL. OAZA, UL. MANEŻOWĄ, UL. SPÓŁDZIELCZĄ, UL. WYSZOGRODZKĄ I ALEJAMI PIŁSUDSKIEGO W PŁOCKU
38. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU U ZBIEGU ULIC OSIEDLOWEJ I KUTNOWSKIEJ
39. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZAWARTYCH POMIĘDZY UL. DOBRZYŃSKĄ, UL. POLNĄ I JEJ PROJEKTOWANYM PRZEDŁUŻENIEM W KIERUNKU ZACHODNIM ORAZ UL. PAROWA W PŁOCKU
42. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: ARMII KRAJOWEJ, SIKORSKIEGO, ARMII KRAJOWEJ I WYSZOGRODZKĄ NA OSIEDLU PODOLSZYCE PÓŁNOC W PŁOCKU
43. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: JANA PAWŁA II, WYSZOGRODZKĄ, JANA PAWŁA II I CZWARTAKÓW NA OSIEDLU PODOLSZYCE POŁUDNIE W PŁOCKU
46. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W PŁOCKU PRZY ULICY CIECHOMICKIEJ
47. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA PODOLSZYCE POŁUDNIE W PŁOCKU
48. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO PRZY ULICY WITOLDA ZGLENICKIEGO W PŁOCKU
49. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULICY DŁUGIEJ W PŁOCKU
50. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: KOLEJOWEJ, KOŚCIELNEJ I DOBRZYKOWSKIEJ NA OSIEDLU RADZIWIE W PŁOCKU
52. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI: BIELSKĄ A PRZEMYSŁOWĄ W PŁOCKU
53. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA TARGOWA W PŁOCKU
54. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CENTRUM GRANICZNA W PŁOCKU
55. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TRZEPOWO W PŁOCKU
58. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "LINII 400 KV" NA OSIEDLU TRZEPOWO W PŁOCKU
59. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "MIODOWA - ŁUKASIEWICZA" W PŁOCKU
60. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "ŻYZNA - POŁUDNIE" W PŁOCKU
61. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD" W PŁOCKU
62. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "KOBIAŁKA" W PŁOCKU
63. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI TERENÓW PŁOCKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO POŁOŻONYCH PRZY UL. ŁUKASIEWICZA W PŁOCKU
64. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "ZATORZE" W PŁOCKU
65. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "SIKORSKIEGO-KUTRZEBY" W PŁOCKU
66. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "BOROWICZKI" W PŁOCKU
67. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "SWOJSKA - NOWICKIEGO" W PŁOCKU
68. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "IMIELNICA" W PŁOCKU
69. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "GÓRNA - OŚNICKA" W PŁOCKU
70. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "LOTNISKO" W PŁOCKU
71. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "BIELSKA - OSTATNIA" W PŁOCKU
72. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "KWIATKA - KRÓLEWIECKA" W PŁOCKU