Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego “Żyzna-Boryszewska” w Płocku

Granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczają:

  • od północy: północna linia rozgraniczająca ul. Boryszewskiej,
  • od południa: północna granica działek nr 108/6, 108/1, 105, 98/12, 98/3, 98/2, 98/7, 98/6, 83/2, 83/1 i 102/4,
  • od wschodu: wschodnia granica administracyjna miasta,
  • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Tadeusza Mazowieckiego.

PROCEDURA SPORZĄDZANIA PLANU

28.02.2019

Uchwała Nr 82/V/2019 Rady Miasta Płocka w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp