MPZP “SIKORSKIEGO-KUTRZEBY” W PŁOCKU

Uchwała Nr 42/III/2018 Rady Miasta Płocka z 28 grudnia 2018 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sikorskiego-Kutrzeby" w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 roku poz. 1086