DOTACJE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB PRAC KONSERWATORSKICH I RESTAURATORSKICH PRZY NIERUCHOMOŚCIACH NIEWPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW, POŁOŻONYCH NA OBSZARZE SPECJALNEJ STREFY REWITALIZACJI

 

DOTACJE 2018

Liczba złożonych wniosków

9

Rozpatrzone pozytywnie

7

Rozpatrzone negatywnie

2

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

6

Kwota przyznanych dotacji

241.300,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

6

Kwota na jaką rozliczono dotacje

216.344,56 zł

Wartość całkowita prac

627.490,79 zł

Poziom dofinansowania

34,48%

 

  • UCHWAŁA NR 771/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2018

Lp.

Nazwa podmiotu otrzymującego dotację

Wykaz robót lub prac, na których wykonanie przyznano dotację

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1 Bogdan Stachurski,

Mieczysława Stachurska

Odtworzenie stolarki okiennej w budynku położonym w Płocku przy ul. Królewieckiej 12.

13.400 zł

13.400,00 zł

2 Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Gradowskiego 16

Remont elewacji budynku położonego w Płocku przy ul. Gradowskiego 16.

75.000 zł

50.813,50 zł

3 Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. Remont dachu kamienicy położonej w Płocku przy ul. Jerozolimskiej 2/4.

28.800 zł

28.800,00 zł

4 Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Zduńska 9

Remont dachu budynku położonego w Płocku przy ul. Zduńskiej 9.

73.200 zł

72.431,06 zł

5 Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kolegialna 3

Remont elewacji wraz z wymianą okien piwnicznych w budynku nr 4 położonym w Płocku przy ul. Kolegialnej 3.

37.300 zł

37.300,00 zł

6 Apolonia Butrymowicz-Chełstowska,

Małgorzata Hejke

Remont dachu budynku C położonego w Płocku przy pl. Nowy Rynek 4.

13.600 zł

13.600,00 zł

Ogółem:

241.300 zł

216.344,56 zł

 

Przykładowe realizacje robót budowlanych, prac konserwatorskich i restauratorskich wykonanych przy nieruchomościach niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji w 2018 roku: