DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW.

 

DOTACJE 2018

Liczba złożonych wniosków

11

Rozpatrzone pozytywnie

9

Rozpatrzone negatywnie

1

Wnioski wycofane

1

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

9

Kwota przyznanych dotacji

445.388 zł

Liczba rozliczonych dotacji

9

Kwota na jaką rozliczono dotacje

414.731 zł

Wartość całkowita prac

794.824 zł

Poziom dofinansowania

52,18 %

  • UCHWAŁA NR 752/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2018

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1 Kazimierza Wielkiego 9 Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kazimierza Wielkiego 9

Remont elewacji.

49.770 zł

29.662,50 zł

2 Obrońców Warszawy 2 Wiesław Pomorski

Kancelaria Podatkowa POMORSKI

Remont pokrycia dachowego.

12.518 zł

12.518,00 zł

3 Tumska 15 Paweł Przepałkowski Remont elewacji, remont pokrycia dachowego, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

50.710 zł

50.255,52 zł

4 Grodzka 11 Elżbieta Ołdakowska,

Krystyna Napiórkowska,

Wojciech Napiórkowski

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu nad II piętrem oraz remont dachu w części wschodniej budynku frontowego.

148.850 zł

140.213,21 zł

5 Kolegialna 8 Wspólnota Mieszkaniowa

ul. Kolegialna 8

Remont elewacji południowo-zachodniej budynku frontowego.

34.910 zł

34.910,00 zł

6 Stary Rynek 7 Wspólnota Mieszkaniowa

pl. Stary Rynek 7

Odnowienie elewacji.

9.360 zł

9.004,40 zł

7 Stary Rynek 17 Wspólnota Mieszkaniowa

pl. Stary Rynek 17

Odnowienie elewacji.

8.270 zł

8.117,66 zł

8 Stary Rynek 9 Wspólnota Mieszkaniowa

pl. Stary Rynek 9

Odnowienie elewacji.

6.000 zł

5.049,83 zł

9 Tumska 2 Rzymskokatolicka Parafia Św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP Odnowienie stolarki okiennej w partii prezbiterium oraz w transepcie wraz z odnowieniem glifów okiennych wewnętrznych (polichromie) i zewnętrznych oraz wykonaniem dokumentacji konserwatorskiej.

125.000 zł

125.000,00 zł

Ogółem:

445.388 zł

414.731,12 zł

 

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2018 roku: