Konkurs ofert 2018

W 2018 roku po raz drugi został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. W odpowiedzi na ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 stycznia 2018 roku wpłynęły 3 oferty.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszone zostały w dniu 23 lutego 2018 roku. Zgodnie z nimi przyznano 3 dotacje na realizację następujących przedsięwzięć:

Tytuł przedsięwzięcia: „Lato z teatrem dla dzieci i młodzieży. Kulturynek”

Kwota udzielonej dotacji: 16.500 zł

Beneficjent: Fundacja REVITA

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia zorganizowano 10 spektakli teatralnych połączonych z warsztatami dla dzieci i młodzieży. Spektakle odbywały się na placu Stary Rynek w wakacyjne poniedziałki. Dzięki zorganizowanym spektaklom osoby zagrożone wykluczeniem społecznym mogły skorzystać z bezpłatnej oferty kulturalnej. Zaoferowana forma obcowania z kulturą stanowiła ciekawą formą spędzenia czasu wolnego.

.

Tytuł przedsięwzięcia: „Na Starówce Potańcówka 2018”

Kwota udzielonej dotacji: 22.000 zł

Beneficjent: Fundacja REVITA

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia w wakacyjne piątki zorganizowane zostały wzorem lat ubiegłych potańcówki na placu Stary Rynek. Wybrane do dofinansowania przedsięwzięcie motywowało wszystkie grupy pokoleniowe do aktywnego spędzenia wieczorów na Płockiej Starówce, poznawania nowych ludzi i spotykania się w gronie znajomych na świeżym powietrzu.

.

Tytuł przedsięwzięcia: „Stacja RodziNovo”

Kwota udzielonej dotacji: STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK KULTURA

Beneficjent: 31.500 zł

Opis przedsięwzięcia: W ramach przedsięwzięcia w każdy weekend kwietnia, maja i pierwszy weekend czerwca zorganizowane zostały darmowe spotkania familijne składające się z projekcji filmów, spektakli teatralnych, warsztatów, gier i zabaw. Projekt kład nacisk na integrację społeczności lokalnej oraz całych rodzin. Wspólna zabawa i rywalizacja stanowiła alternatywę dla dzieci spędzających czas na ulicach.

.

Podstawowe dokumenty związane z konkursem:

  • Zarządzenie Nr 3907/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 roku

  • Zarządzenie Nr 3958/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 roku

  • Zarządzenie 4028/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji w 2018 roku