MPZP “ZATORZE” W PŁOCKU

Uchwała Nr 833/L/2018 Rady Miasta Płocka z 30 sierpnia 2018 roku w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Zatorze" w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 7 września 2018 roku poz. 8518