MPZP CZĘŚCI TERENÓW PŁOCKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO POŁOŻONYCH PRZY UL. ŁUKASIEWICZA W PŁOCKU

Uchwała Nr 766/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z 26 kwietnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2018 roku poz. 5084