MPZP “KOBIAŁKA” W PŁOCKU

Uchwała Nr 767/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z 26 kwietnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"Kobiałka" w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2018 roku poz. 5085