Finansowanie

Rewitalizacja jako kompleksowy i wieloletni proces, angażuje środki z wielu źródeł. Powszechnie stosowane w finansowaniu projektów rewitalizacyjnych są przede wszystkim dwa fundusze strukturalne - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejski Fundusz Społeczny (EFS). EFRR finansuje przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, natomiast drugi - działania społeczne.

Zasady finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych ze środków strukturalnych w latach 2014 – 2020 przewidziane zostały przede wszystkim w regionalnych programach operacyjnych. Istotnym źródłem finansowania działań rewitalizacyjnych są także środki przeznaczane corocznie na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Cele związane z rewitalizacją realizuje także Fundusz Termomodernizacji i Remontów, którego środki przeznaczone są na wsparcie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych.

Więcej informacji na temat dostępnych środków finansowych, które w bezpośredni lub pośredni sposób mogą zostać przeznaczone na sfinansowanie realizacji projektów rewitalizacyjnych znajdą Państwo na stronach:

rewitalizacja płock - logo