MPZP “ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD” W PŁOCKU

Uchwała Nr 765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z 26 kwietnia 2018 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Śródmieście-Wschód" w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 maja 2018 roku poz. 5083

WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO (ORZECZENIE PRAWOMOCNE W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ TERENÓW MWU i MNU, W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI ORZECZENIE NIEPRAWOMOCNE W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONĄ SKARGĄ KASACYJNĄ DO NSA)