Fiszka projektowa

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się włączyć w proces rewitalizacji do składania fiszek projektowych.

Zgłaszane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, co do zasady powinny być realizowane na obszarach, na których zidentyfikowano sytuację kryzysową oraz powinny odpowiadać na zdiagnozowane problemy.

W przypadku projektów infrastrukturalnych fiszkę wypełnia osoba/podmiot posiadający tytuł prawny do nieruchomości.

W przypadku projektów tzw. miękkich fiszkę wypełnia osoba/podmiot, jeżeli proponowany projekt w całości mieści się w zakresie jego działalności.

Fiszki prosimy składać do dnia 17 sierpnia br. Po wakacjach dokonamy hierarchizacji zgłoszonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz postaramy się je zintegrować.

Pomoc w wypełnieniu fiszki projektowej można uzyskać od pracowników Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta tel. 367-14-53, pokój C-314, rewitalizacja@plock.eu

Wypełnioną fiszkę należy przekazać w jednej z następujących form:

  • Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

  • Za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4

Fiszka projektowa przedsięwzięcia rewitalizacyjnego