Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Narutowicza

 

W dniu 22 marca 2018 roku ogłoszone zostały wyniki konkursu na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Gabriela Narutowicza w Płocku”.

Celem konkursu ogłoszonego w październiku 2017 roku było uzyskanie spójnej w wyrazie urbanistycznym i architektonicznym, atrakcyjnej, funkcjonalnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej – Placu Narutowicza.

Do konkursu zakwalifikowanych zostało 44 uczestników, z czego 13 złożyło prace konkursowe.

Sąd konkursowy w składzie:

  • mgr inż. arch. Krzysztof Kwiatkowski – Przewodniczący,

  • dr hab. mgr inż. arch. Cezary Głuszek – Zastępca Przewodniczącego,

  • mgr inż. arch. Adriana Hibner – Sędzia,

  • mgr inż. arch. Tomasz Królikowski – Sędzia,

  • mgr inż. arch. Agata Milczarek – Sędzia,

  • mgr Karolina Pacholec – Sędzia,

  • mgr Stanisław Płuciennik – Sędzia

przyznał następujące nagrody:

 

II Nagroda w wysokości 25.000 zł oraz w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przedmiotu konkursu dla pracy autorstwa Pani Anny Przybysz.

III Nagroda w wysokości 15.000 zł dla pracy autorstwa Sebastiana Tabędzkiego, Łukasza Lautscha, Weroniki Budnik, Małgorzaty Grzybowskiej z MAMGUSTA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sebastian Tabędzki.

Część opisowa koncepcji.

 

Wyróżnienie w wysokości 10.000 zł dla pracy autorstwa Macieja Gozdeckiego i Agnieszki Gozdeckiej z A+U Architektura Maciej Gozdecki.

Część opisowa koncepcji.

 

Pozostałe prace konkursowe oraz uzasadnienie wyboru dostępne są tutaj, a szczegółowe informacje o konkursie na stronie BIP.

Otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 12.00 przed Aulą Urzędu Miasta Płocka.