Podsumowanie spotkania informacyjnego na temat aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Płocka

27 marca 2015

W dniu 27 marca 2015 r. w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego przy pl. Narutowicza 8 odbyło się spotkanie informacyjne na temat aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Płocka.

Podczas spotkania omówione zostały dotychczasowe działania podejmowane w ramach realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, wyniki przeprowadzonego badania sondażowego, uwarunkowania regionalne i krajowe w zakresie programowania procesu rewitalizacji oraz nakreślony został plan dalszych prac nad aktualizacją programu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. właściciele nieruchomości, przedstawiciele instytucji kultury, instytucji kościelnych, spółek miejskich i miejskich jednostek budżetowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rad osiedli oraz mieszkańcy Płocka.

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania poruszyli m.in. następujące zagadnienia:

 • pojęcie rewitalizacji

 • obszary, które należy zakwalifikować do rewitalizacji

 • dostępność odnowionych w ramach Programu Rewitalizacji obiektów dla mieszkańców

 • odnowa placu Obrońców Warszawy oraz zagospodarowanie placu Nowy Rynek

 • priorytety procesu rewitalizacji

 • współpraca przy realizacji Programu Rewitalizacji

 • ochrona skarpy wiślanej

 • koordynacja realizowanych zadań

 • finansowanie procesu rewitalizacji

 • stan techniczny budynków

 • organizacja ruchu samochodowego w centrum miasta

 • bezpieczeństwo

 • lokale dla organizacji pozarządowych.

Podsumowując spotkanie Pan Jacek Terebus - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju i Inwestycji podkreślił, że było to spotkanie wstępne. Kolejne spotkania będą miały charakter roboczy. Miasto będzie dążyło do wypracowania kompleksowych działań przy udziale lokalnej społeczności.

Gospodarzem spotkania było Towarzystwo Naukowe Płockie, któremu dziękujemy za udostępnienie sali konferencyjnej oraz poprowadzenie spotkania.

Prezentacje:
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Agnieszka Malinowska, Urząd Miasta Płocka
Rewitalizacja w Płocku - raport z badania sondażowego - dr Andrzej Kansy, Towarzystwo Naukowe Płockie
Rewitalizacja w świetle RPO WM na lata 2014-2020 - Paulina Sikorska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Prace legislacyjne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji - arch. Dorota Chudowska-Rączka, Urząd Miasta Płocka
Ramowy plan konsultacji społecznych aktualizacji Programu Rewitalizacji - Michał Balski, Urząd Miasta Płocka