DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

DOTACJE 2017

Liczba złożonych wniosków

13

Rozpatrzone pozytywnie

9

Rozpatrzone negatywnie

4

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

9

Kwota przyznanych dotacji

650.000,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

7

Kwota na jaką rozliczono dotacje

508.358,48 zł

Wartość całkowita prac

1.089.163,37 zł

Poziom dofinansowania

46,67 %

Uwagi:

1 beneficjent zrezygnował z przyznanej dotacji

1 beneficjent nie wykorzystał przyznanej dotacji

 

  • UCHWAŁA NR 525/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2017

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Tumska 9

Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Tumskiej 9

Remont elewacji frontowej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

37.800 zł

37.800 zł

2

Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w małym wirydarzu.

21.000 zł

Nie podpisano umowy

3

Kwiatka 51

Elżbieta Osicka,

Dariusz Osicki,

Małgorzata Bieńkowska,

Bogdan Bieńkowski

Odnowienie elewacji.

5.700 zł

5.700 zł

4

Stary Rynek 2

Wspólnota Mieszkaniowa

Piekarska 16/Stary Rynek 2

Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

60.000 zł

33.892,21 zł

5

Tumska 14

Teresa Wichrowska,

Justyna Malicka,

Eugenia Wichrowska,

Arkadiusz Pytlas,

Izabela Kozicz,

Dorota Kozanecka,

Urszula Jarębska,

Rafał Łukaszewicz

Remont elewacji wschodniej i południowej budynku frontowego wraz z przejściem bramowym.

38.400 zł

38.400 zł

6

Warszawska 2

Enkra Enterprise

Sp. z o. o. Sp. K.

Remont elewacji wraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja elementów architektonicznych oraz wykonanie instalacji odgromowej.

130.000 zł

130.000 zł

7

Grodzka 11

Elżbieta Ołdakowska,

Krystyna Napiórkowska,

Wojciech Napiórkowski

Stabilizacja konstrukcyjna zabytku poprzez wymianę stropu poddasza, remont dachu w zachodniej części budynku frontowego.

85.000 zł

82.566,27 zł

8

Tumska 2

Rzymskokatolicka Parafia Św. Zygmunta przy Bazylice Katedralnej Wniebowzięcia NMP

Renowacja elewacji zachodniej.

180.000 zł

180.000 zł

9

Tumska 12

Magdalena Obidowska,

Walentyna Bem,

Małgorzata Zalewska - Jankowska

Remont elewacji frontowej wraz z przejściem bramowym oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic.

92.100 zł

Nie wykorzystano przyznanej dotacji

Ogółem:

650.000 zł

508.358,48 zł

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2017 roku: