SPECJALNA STREFA REWITALIZACJI

W celu usprawnienia realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz. 7827 z dnia 20.09.2017 r.) na pierwszym podobszarze rewitalizacji (mapa) ustanowiono Specjalną Strefę Rewitalizacji.

Specjalna Strefa Rewitalizacji ustanowiona została na 10 lat. Na jej terenie możliwe jest zastosowanie szczególnych rozwiązań z zakresu mieszkalnictwa, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami, w tym między innymi:

 

 

rewitalizacja płock - logo