Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu

Tu znajdą się informacje na temat prowadzonych postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu......