Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”

W dniu 15 lutego 2017 roku ogłoszony został konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”.

Celem ogłoszonego konkursu było uzyskanie najlepszych pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązań projektowanej przestrzeni stanowiącej fragment płockiej skarpy wiślanej. Zgodnie z założeniami, zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie skweru stanowiącego przestrzeń wypoczynkowo-rekreacyjną integrującą mieszkańców Płocka.

 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 31 maja 2017 roku do siedziby organizatora konkursu – Gminy Miasto Płock wpłynęło 6 prac konkursowych, które zostały ocenione przez Sąd konkursowy w składzie:

  1. mgr inż. arch. Iwona Wierzbicka – Przewodnicząca Sądu konkursowego

  2. Dorota Zaremba - Zastępca Przewodniczącej Sądu konkursowego

  3. mgr inż. arch. Michał Wolski

  4. mgr sztuki Katarzyna Bąkowska-Roszkowska

  5. mgr inż. arch. Agata Milczarek

  6. Michał Balski

  7. Robert Parzychowski

  8. Agnieszka Wilczak - Sekretarz (bez prawa głosu).

Decyzją Sądu konkursowego przyznane zostały dwie nagrody pierwsze ex aequo oraz jedno wyróżnienie.

 

I nagroda ex aequo

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 78AR65

Dane identyfikacyjne uczestnika: Mateusz Morski

Kwota nagrody: 11.000 PLN

OPIS KONCEPCJI

 

I nagroda ex aequo

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 15LK26

Dane identyfikacyjne uczestnika: GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu W. Januszczyk, P. Szkołut Sp. Jawna - Zespół autorski: Piotr Szkołut, Leonid Kim, Kamil Przech

Kwota nagrody: 11.000 PLN

OPIS KONCEPCJI

 

 

Wyróżnienie

Praca konkursowa oznaczona hasłem: 57RS20

Dane identyfikacyjne uczestnika: Rafał Stemporowski

Kwota wyróżnienia: 3.000 PLN

OPIS KONCEPCJI