MPZP “ŻYZNA-POŁUDNIE” W PŁOCKU

Uchwała Nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 marca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Żyzna - południe" w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 26 maja 2017 roku poz. 5002