Konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3294/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku w terminie 1 - 30 czerwca 2017 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne dotyczące ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

Celem przeprowadzonych konsultacji społecznych było:

  1. zapewnienie udziału lokalnej społeczności przy wdrażaniu Płockiego Programu Rewitalizacji,

  2. maksymalizacja efektywności i trafności projektowanych rozwiązań,

  3. pozyskanie partnerów do realizacji projektów rewitalizacyjnych.

Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zapraszamy do zapoznania się z następującymi dokumentami:

  1. Raport z konsultacji społecznych dotyczących ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji

  2. Zarządzenie Nr 3294/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji

  3. Projekt uchwały Rady Miasta Płocka sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji

  4. Załącznik nr 1 do projektu uchwały - zasady udzielania dotacji

  5. Załącznik nr 2 do projektu uchwały - wniosek o udzielenie dotacji

  6. Załącznik nr 3 do projektu uchwały - formularz sprawozdania

  7. Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały w sprawie ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji

 

rewitalizacja płock - logo