KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JARU RZEKI BRZEŹNICY W PŁOCKU

 Jar rzeki Brzeźnicy to obszar o powierzchni ~169 ha, który posiada naturalne, niezurbanizowane przyrodniczo – krajobrazowe piękno. Stanowi on naturalną przestrzeń graniczną, o którą opiera się dziś wyraźnie zdefiniowana funkcja szerokiego centrum miasta z jego mieszkalnym i usługowym charakterem. Jednocześnie jar jest „zielonym” buforem oddzielającym miasto od terenów charakteryzujących się ciągłym rozwojem funkcji produkcyjnych. Pragniemy aby pięciokilometrowy, zielony jar stał się ofertą w zakresie rekreacji, sportu i turystyki dla miasta a tym samym dla obu obrzeżnych formacji funkcjonalnych. W tym celu przeprowadzony został konkurs na zagospodarowanie tego terenu.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy konkursowej polegającej na opracowaniu „Koncepcji zagospodarowania przestrzennego Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku”, obejmującej obszar jaru rzeki Brzeźnicy. Autorem zwycięskiego opracowania jest Pani Joanna Jaskułowska z Łodzi.

 

Zwycięska praca konkursowa: