Sprawozdania i analizy PPR

Płocki Program Rewitalizacji jest na bieżąco monitorowany a informacja z jego będzie przedstawiana radnym Rady Miasta Płocka oraz pozostałym zainteresowanym osobom.

W 2017 roku został przygotowany i przekazany na majowe obrady Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta materiał zawierający pierwszą informację z realizacji Programu. Z materiałem można zapoznać się pod tym linkiem.

Okresowo co 3 lata przygotowana będzie ocena aktualności i stopnia realizacji programu Rewitalizacji. Zgodnie z przyjętym programem pierwsza ocena sporządzona zostanie w 2019 roku.

 

 

rewitalizacja płock - logo