Założenia do kodeksu krajobrazowego

Założenia do uchwały w sprawie określenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane - plik do pobrania.

Analiza urbanistyczna stanu zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. Podział miasta na strefy posiadające wspólne cechy funkcjonalno-przestrzenne:

 

Plansza nr 1 - Strefa 0

 

Plansza nr 2 - Strefa 1

 

 

Plansza nr 3 - Strefa 2

 

 

Plansza nr 4 - Strefa 3

 

Plansza nr 5 - Strefa 4

 

 

Plansza nr 6 - Strefa 5

 

 

Plansza nr 7 - Strefa 6

 

Plansza nr 8 - Strefa 7

 

Plansza nr 9 - Strefa 8

 

 

Zapraszamy do zgłaszania wniosków i propozycji jednej z następujących form:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: estetyka@plock.eu

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

  • za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4

Wyniki konsultacji stanowić będą podstawę do opracowania właściwej uchwały, której wdrożenie zapewni poprawę estetyki przestrzeni miasta oraz ochronę krajobrazu kulturowego.