Konkurs ofert na realizację projektów w zakresie rewitalizacji

W celu włączenia organizacji pozarządowych we wdrażanie Płockiego Programu Rewitalizacji, na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 2017 roku ogłaszany jest otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji.

O udzielenie dotacji z Budżetu Miasta Płocka mogą starać się wszystkie organizacje pozarządowe, które realizują projekty zakładające reaktywację społeczno-gospodarczą i przestrzenną zdegradowanych obszarów w naszym mieście.

 

rewitalizacja płock - logo