Wspieramy kluczowych inicjatorów zmian poprzez edukację

Mierząc się z wyzwaniami rozwojowymi współczesnego świata, kluczowym wydaje się umacnianie mandatu władz lokalnych poprzez budowanie ich potencjału do wdrażania zintegrowanych rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Światowa sieć ośrodków szkoleniowych Instytutu UNITAR stwarza wiele możliwości do poszerzania kompetencji przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego, jak również środowisk społeczeństwa obywatelskiego czy kluczowych inicjatorów zmian na szczeblu krajowym.
Władze lokalne odgrywają szczególną rolę w podejmowaniu globalnych wyzwań określonych w przyjętych przez ONZ Celach Zrównoważonego Rozwoju. To samorządy właśnie są najbliżej potrzeb swoich mieszkańców. W tak różnorodnych dziedzinach jak planowanie przestrzenne, transport publiczny oraz drogi, energetyka, zmiany klimatyczne, gospodarka wodna i usługi sanitarne, ograniczanie ryzyka klęsk żywiołowych lokalni liderzy są tymi, którzy wiodą prym na drodze do wypracowania trwałych rozwiązań. Przedstawiciele władz lokalnych są również kluczowymi partnerami dla społeczności międzynarodowej podczas implementacji założeń wynikających z globalnych porozumień.
Poprzez Światową Sieć ośrodków CIFAL zamierzamy kontynuować działania, których celem jest budowanie i stałe poszerzanie potencjału samorządów i podmiotów regionu poprzez umożliwianie im wymiany wiedzy i dobrych praktyk w kluczowych obszarach rozwoju, jak również promowanie kompleksowej współpracy międzysektorowej przy aktywnym udziale agend Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W nowej perspektywie działań na rzecz rozwoju po 2015 r., globalne porozumienie wydaje się być konieczne o tyle, że z wyzwaniami, przed jakimi stajemy obecnie, uporać możemy się jedynie wspólnie. Władze lokalne wraz z sektorami prywatnym i obywatelskim odgrywają zasadniczą rolę w realizacji postanowień zawartych w Agendzie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.
Zapraszam do bliższego zapoznania się z naszą działalnością oraz zróżnicowanym zakresem tematów, którymi się zajmujemy, w nadziei że zainspiruje to Państwa do współpracy z Instytutem UNITAR oraz dołączenia do programów realizowanych przez Światową Sieć CIFAL.

Nikhil Seth
Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ
Dyrektor Wykonawczy Instytutu ONZ
ds Badań i Szkoleń UNITAR

Budujemy potencjał poprzez szkolenia

Realizacja Milenijnych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz przyjęcie postanowień Agendy Rozwoju po roku 2015 wymagać będzie w równej mierze współpracy na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, jak również współdziałania na arenie globalnej. Opracowany przez UNITAR Zdecentralizowany Program Współpracy stanowi swoisty węzeł komunikacji i przepływu informacji pomiędzy ośrodkami rządowymi, instytucjami akademickimi, agendami ONZ oraz innymi rynkowymi podmiotami takimi jak prywatne lub państwowe przedsiębiorstwa czy wreszcie środowiska obywatelskie.

Działania skupione wokół Zdecentralizowanego Programu Współpracy w ogólnym ujęciu zmierzają do wzmocnienia potencjału krajowych i lokalnych władz do wdrażania zintegrowanego podejścia przy podejmowaniu decyzji z korzyścią dla koncepcji zrównoważonego rozwoju. Cele programu realizowane są za pośrednictwem naszej Globalnej Sieci CIFAL, ale także dzięki Międzynarodowemu Centrum Szkoleń dla Sektora Przedsiębiorczości (ITCCO) z siedzibą w Antwerpii oraz poprzez zlokalizowane w Nigerii Biuro Projektów Port Harcourt (PHPO), którego zakres kompetencji i oferta szkoleniowa swym zasięgiem obejmują obszar bogatych w złoża gazu państw Afryki Zachodniej, w szczególności zaś rejon Zatoki Gwinejskiej. Nasze wysiłki na polu migracji kierowane są natomiast przez Panią Colleen Thouez z nowojorskiej filii biura UNITAR.

W duchu współpracy pragnę zaprosić Państwa do bliższego zapoznania się z działalnością realizowaną w ramach programów Instytutu UNITAR oraz zachęcić do przyłączenia się do nas we wspólnym dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Alex Mejia
Dyrektor Zdecentralizowanego Programu Współpracy, UNITAR

Światowa Sieć CIFAL

CIFAL Atlanta
100 Chastain Road
Kennesaw, GA 30144
United States of America
cifalatlanta.org

CIFAL Durban
750 Mary Thipe Road
Intuthuko Junction, Pod One
Cato Manor, Durban, South Africa
unitar.org/dcp

CIFAL Jeju
2572 Jungmoon-dong Seogwipo City, Jeju Province (697-120)
Republic of Korea
cifaljeju.org

CIFAL Bangalore
54 KHB Colony, Koramangala Bangalore 560095, India Anupa.
unitar.org/dcp/cifal-bangalore

CIFAL El Salvador
Pasaje Bella Vista No. 400
Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador
unitar.org/dcp/cifal-el-salvador

CIFAL Maghreb
Palais des Nations,
CH-1211Geneva 10, Switzerland
unitar.org/dcp

CIFAL Curitiba
Av. Comendador Franco n°1341
Jardim Botânico, CEP 80215-090
Curitiba - Paraná - Brazil
cifalcuritiba.org.br

CIFAL Flanders
Den Bell Francis
Wellesplein 1 – block 260
2018 Antwerp, Belgium
cifal-flanders.org

CIFAL Merida
Km. 4.5 Carretera Merida - Uman CP. 97291, Merida, Yucatan Mexico
unitar.org/ldp

CIFAL Newcastle
University Drive
Callaghan NSW 2308, Australia
unitar.org/dcp/cifal-newcastle

CIFAL Quito
Wilson E8-166 a Av. 6 de Diciembre Quito, Ecuador
cifalquito.org

CIFAL Philippines
University of the Philippines
R. Magsaysay Avenue
UP Diliman Quezon City 1101 Philippines
unitar.org/dcp/cifal-philippines

CIFAL Shanghai
4F, Putuo Science and Technology Building
No. 1255 Xikang Road,
Shanghai, P.R.China
cifalshanghai.org

UNITAR HQ
Palais des Nations,
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
unitar.org