KONCEPCJA URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNA ZAGOSPODAROWANIA PLACU OBROŃCÓW WARSZAWY NA OSIEDLU KOLEGIALNA W PŁOCKU WRAZ ZE SCHODAMI BRONIEWSKIEGO – koncepcja pokonkursowa

Plac Obrońców Warszawy jest jednym z historycznych miejsc Płocka. Jego kształt określony został w trakcie regulacji przeprowadzanej przez władze pruskie w 1803 roku. Stanowił reprezentacyjne miejsce miasta związane bezpośrednio z jego bogatą historią. To właśnie na tym placu 10 kwietnia 1921 roku odbyła się uroczystość odznaczenia miasta Płocka przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Krzyżem Walecznych za męstwo i bohaterstwo mieszkańców w obronie miasta w 1920 roku.

W 2015 roku Urząd Miasta Płocka przeprowadził konkurs na "Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy wraz ze schodami Broniewskiego", w wyniku którego pierwsze Wyróżnienie otrzymał zespół autorski w składzie: Joanna Jaskułowska i Michał Wolski. Ze względu na liczne zalecenia pokonkursowe, Urząd Miasta Płocka zlecił projektantom wykonanie pokonkursowej „Koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania placu Obrońców Warszawy wraz ze schodami Broniewskiego” uwzględniającej zalecenia sądu konkursowego oraz wytyczne Zamawiającego.

 

 

 

PLANSZA 1

PLANSZA 2

PLANSZA 3

PLANSZA 4

PLANSZA 5

PLANSZA 6

PLANSZA 7

PLANSZA 8

PLANSZA 9

PLANSZA 10

OPIS