MPZP “MIODOWA – ŁUKASIEWICZA” W PŁOCKU

59

Uchwała Nr 386/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z 30 sierpnia 2016 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Miodowa - Łukasiewicza" w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 29 listopada 2016 roku poz. 10224