DOTACJE NA SFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH, RESTAURATORSKICH LUB ROBÓT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

 

DOTACJE 2016

Liczba złożonych wniosków

13

Rozpatrzone pozytywnie

12

Rozpatrzone negatywnie

1

Wnioski wycofane

0

Wnioski złożone po terminie

0

Liczba przyznanych dotacji

11

Kwota przyznanych dotacji

597.570,00 zł

Liczba rozliczonych dotacji

11

Kwota na jaką rozliczono dotacje

544.726,48 zł

Wartość całkowita prac

2.249.268,33 zł

Poziom dofinansowania

24,22 %

Uwagi:

1 wnioskodawcy nie przyznano dotacji

  • UCHWAŁA NR 330/XVIII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2016

Lp.

Adres obiektu

Nazwa otrzymującego dotację

Zakres rzeczowy prac

Kwota przyznanej dotacji

Kwota rozliczonej dotacji zgodnie ze sprawozdaniem

1

Królewiecka 12

Bogdan Stachurski, Mieczysława Stachurska

remont dachu oraz odtworzenie stolarki drzwiowej w elewacji północnej

10 050 zł

9 840,19 zł

2

Sienkiewicza 54

Caritas Diecezji Płockiej

remont elewacji zachodniej

17 500 zł

17 500,00 zł

3

Grodzka 1

Agencja Rewitalizacji

Starówki ARS Sp. z o. o.

remont elewacji frontowych wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

20 350 zł

20 350,00 zł

4

Nowowiejskiego 2

Wyższe Seminarium

Duchowne w Płocku

remont części elewacji budynku C od strony wirydarza

40 300 zł

40 232,50 zł

5

Tumska 2

Rzymskokatolicka Parafia Katedralna pw Św. Zygmunta

remont wieży południowej w tym: remont dachu, wymiana stolarki j i renowacja muru ceglanego

150 000 zł

150 000,00 zł

6

Grodzka 7

Zbigniew Gawinowski

remont elewacji frontowej z odtworzeniem stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie więźby dachowej i pokrycia dachu

40 300 zł

40 101,18 zł

7

Tumska 9

Wspólnota Mieszkaniowa

budynku przy ul. Tumskiej 9

remont dachu

36 700 zł

36 196,50 zł

8

Warszawska 2

Enkra Enterprise Sp. z o. o.

stabilizacja konstrukcyjna budynku poprzez wymianę stropów, klatki schodowej i więźby dachowej, wymiana pokrycia dachu

128 020 zł

126 413,61 zł

9

Tumska 14

Teresa Wichrowska,

Justyna Malicka,

Eugenia Wichrowska,

Irena Pytlas,

Izabela Kozicz,

Dorota Kozanecka,

Urszula Jarębska,

Rafał Łukaszewicz

remont elewacji frontowej

48 200 zł

48 200,00 zł

10

Nowy Rynek 16

Tadeusz Kędzierski

remont dachu

21 400 zł

21 400,00 zł

11

Obrońców

Warszawy 1

Wspólnota Mieszkaniowa plac

Obrońców Warszawy 1

remont elewacji oraz ścian lukarn

84 750 zł

34 492,50 zł

Ogółem:

597 570 zł

544 726,48 zł

Przykładowe realizacje prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wykonanych przy zabytkach w 2016 roku: