Płocki Program Rewitalizacji – Konsultacje społeczne

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka w terminie od dnia 30 września do dnia 31 października 2016 roku przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu Płockiego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne prowadzone były w formie:

 • spaceru studyjnego po pierwszym podobszarze rewitalizacji w dniu 8 października 2016 roku o godzinie 11.00

 • spotkania w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 17.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka – Płock, pl. Stary Rynek 1, podczas którego omówiony został projekt gminnego programu rewitalizacji

 • spotkania bezpośredniego z interesariuszami rewitalizacji w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 – Płock, ul. Pasaż Vuka Karadzica 1 w dniu 10 października 2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00

 • spotkania bezpośredniego z interesariuszami rewitalizacji w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 18 – Płock, ul. Jasna 18 w dniu 11 października 2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00

 • spotkania bezpośredniego z interesariuszami rewitalizacji w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 - Płock, ul. Cicha 12a w dniu 12 października 2016 roku w godzinach 14.00 – 17.00.

Uwagi do projektu Płockiego Programu Rewitalizacji można było składać:

 1. w formie pisemnej:

 1. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock

 2. za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4

 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu

 1. ustnie do protokołu:

 1. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 lub telefonicznie pod nr 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka;

 2. podczas spotkań bezpośrednich na poszczególnych podobszrach rewitalizacji.

Zapraszamy do zapoznania się z:

1. Projektem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji;
2. Informacją podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji.

W/w dokumenty dostępne są również do wglądu na żądanie osób zainteresowanych w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.