Płocki Komitet Rewitalizacji

Płocki Komitet Rewitalizacji stanowi swoiste forum, na którym przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli nieruchomości mogą dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Zadaniem Komitetu jest dostarczanie w procesie rewitalizacji opinii i stanowisk, które pomogą miastu w prawidłowym kształtowaniu jego przebiegu.

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku zmieniona Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

Członkowie I kadencji Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

 1. Agnieszka Busz – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka

 2. Jacek Koziński – Prezes Zarządu Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. - przedstawiciel Prezydenta Miasta Płocka

 3. Waldemar Ejdys – mieszkaniec osiedla Skarpa wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 4. Bożenna Kicińska - mieszkaniec osiedla Miodowa wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 5. Andrzej Kopyciński – mieszkaniec osiedla Radziwie wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 6. Juliusz Roszkowski – mieszkaniec osiedla Kolegialna wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji

 7. Jerzy Skarżyński – mieszkaniec osiedla Stare Miasto wchodzącego w skład zamieszkałego podobszaru rewitalizacji – Przewodniczący Komitetu

 8. Iwona Wierzbicka – przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

 9. Jacek Zieleniewski – przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną

 10. Sławomir Roszkowski – przedstawiciel właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji

 11. Piotr Żółtowski – przedstawiciel właścicieli / użytkowników wieczystych nieruchomości / podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji – Zastępca Przewodniczącego

 12. Stanisław Płuciennik – mieszkaniec miasta

 13. Barbara Udałow – mieszkaniec miasta

 14. przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną – nieobsadzone

 15. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta – nieobsadzone

Pierwsze posiedzenie Płockiego Komitetu Rewitalizacji odbyło się w dniu 12 września 2016 roku. Posiedzeniu przewodniczył Pan Stanisław Płuciennik, jako najstarszy wiekiem członek Komitetu.

Zarządzenia dotyczące składu Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

 • Zarządzenie Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08 września 2016 r. w sprawie: powołania Płockiego Komitetu Rewitalizacji

 • Zarządzenie Nr 1016/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 listopada 2019 roku w sprawie: odwołania członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji

 • Zarządzenie Nr 1212/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2405/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 września 2016 r. powołującego Płocki Komitet Rewitalizacji

.

rewitalizacja płock - logo