NORMATYW PARKINGOWY – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Prezydent Miasta Płocka przystąpił do sporządzenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka, w ramach którego określone zostaną:

  • zasady i tryb działania w zakresie ustalenia wymagań i obowiązków urządzania lub wydzielania miejsc parkingowych dla pojazdów,
  • wskaźniki ilościowe miejsc postojowych obowiązujące w granicach administracyjnych miasta Płocka,
  • zasady przyjęcia przez Miasto Płock obowiązku zapewnienia miejsc postojowych w zastępstwie innych podmiotów.

Projekt dokumentu wyłożony będzie do publicznego wglądu od dnia 18 sierpnia 2016 roku do dnia 7 września 2016 roku. Dyskusja publiczna odbędzie się 31 sierpnia 2016 roku o godz. 16.00, w sali koncertowej w Domu Darmstadt. Wnioski i uwagi do projektu dokumentu należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 września 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konsultacjach.

Obwieszczenie

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Normatywu Parkingowego

Załącznik graficzny

Raport z konsultacji społecznych

Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych.

W dniu 27 września 2016 roku Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę w sprawie ustalenia Normatywu Parkingowego dla Miasta Płocka. link do uchwały