Informacja z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Płocka – Aktualizacja na lata 2007–2013

Lokalny Program Rewitalizacji był na bieżąco monitorowany a informacja z jego realizacji była okresowo przedstawiana radnym Rady Miasta Płocka.

Poniżej zaprezentowany został materiał przedstawiony Radzie Miasta Płocka na XIX Sesję w dniu 31 maja 2016 roku:

 

 

Galeria zrealizowanych projektów