KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA DOBRZYŃSKA

Osiedle Dobrzyńska na podstawie przeprowadzonej diagnozy, łącznie z osiedlem Skarpa, zostało wskazane do rewitalizacji, ze względu na szereg występujących na nim negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych i technicznych.

Wyprowadzenie tego terenu ze stanu kryzysowego wymaga zaplanowania, w ramach Programu Rewitalizacji, spójnych i kompleksowych działań. Aby poszczególne przedsięwzięcia wzajemnie się dopełniały przestrzennie oraz by zachodził między nimi efekt synergii, przy udziale społeczności lokalnej opracowana została Koncepcja Zagospodarowania Osiedla Dobrzyńska.

Finalna wersja koncepcji oparta została na kompromisie wypracowanym między mieszkańcami i ich oczekiwaniami, potencjałem osiedla a możliwościami inwestycyjnymi miasta. Zawarte w niej założenia stanowić będą podstawę działań infrastrukturalnych na osiedlu.

Koncepcja Zagospodarowania Osiedla Dobrzyńska

 

 

rewitalizacja płock - logo