KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA DOBRZYŃSKA

W Płocku, podobnie jak w innych miastach, nadmierna koncentracja problemów społecznych, technicznych i gospodarczych prowadzi do degradacji niektórych dzielnic miasta. Jednym z takich obszarów jest osiedle Dobrzyńska. Wyprowadzenie tego terenu z kryzysu wymaga zintegrowanych działań. W tym celu, w ramach prac nad programem rewitalizacji przy udziale społeczności lokalnej opracowana została Koncepcja zagospodarowania osiedla Dobrzyńska, którą wykonał architekt Marek Dzięglewski ABI. Biuro projektowe. W koncepcji podjęto próbę rozwiązania problemów społeczności lokalnej oraz uporządkowania przestrzeni osiedla.

Koncepcja ta w przyszłości posłuży jako wytyczne programowe dla realizacji konkretnych zadań budowlano-inwestycyjnych. Jej ustalenia będą stanowić materiał wyjściowy lub pomocniczy dla opracowań planistycznych (plany miejscowe), programowania budżetów obywatelskich, projektów w zakresie systemów komunikacji czy infrastruktury technicznej.

 

 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA DOBRZYŃSKA - TEKST

 

dobrzyńska tekst

 KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA OSIEDLA DOBRZYŃSKA - RYSUNEK

 

DOBRZYNSKARYS