MPZP “LINII 400 KV” NA OSIEDLU TRZEPOWO W PŁOCKU

58

Uchwała Nr 203/XI/2015 Rady Miasta Płocka z 29 września 2015 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Linii 400 kV" na osiedlu Trzepowo w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2015 roku roku, poz. 8922