MPZP TRZEPOWO W PŁOCKU

55

Uchwała Nr 836/XLIX/2014 Rady Miasta Płocka z 24 czerwca 2014 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Trzepowo" w Płocku, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 11 lipca 2014 roku, poz. 6754